Obchodné právo pre firmy

Commercial law for businesses

We provide businesses with a comprehensive legal agenda.

See more
Pracovné právo pre zamestnávateľov aj zamestnancov

Labour law for employers and employees

Our goal is to protect the employers' rights and eligible interests and…

See more
Občianske právo - nehnuteľností, rodinné právo

Civil law – real estate, family law

Proprietary relations and relevant personal relations.

See more
Register partnerov verejného sektora

Register of Public Sector Partners

Overview of public sector partners’ data stipulated by law.

See more
Advokátska kancelária
Olšavský legal

Who are we?

The law firm Olšavský Legal is one of the reliable partners in the field of law present all over Slovakia and abroad. Our clients are provided with comprehensive legal services in all the major areas starting from the private and ending with the professional ones. JUDr. Emanuel Olšavský, LL.M.

More
And what do our clients say about us?

Clients’ opinions

  • Dlho som hľadal advokátsku kanceláriu, ktorá by sa môjmu problému venovala s takým nasadením ako pán Olšavský.

    Vladimír Polák

  • Vďaka profesionálnemu prístupu pána advokáta Olšavského som v krátkom čase vyriešila všetko, čo som potrebovala.

    Alexandra Záhorská

Socha – Olšavský Legal